Skocz do treściSkocz do menu

CENTRUM KULTURY W ZABRZU CARBON - ART


Opis inwestycji

Budynek zlokalizowany został u zbiegu ulic Słodczyka i Jagiellońskiej, swoją bryłą akcentując narożnik ulic i tworząc dominantę przestrzenną dla tego obszaru. W tym miejscu zaprojektowano również główne wejście do budynku, architektonicznie zaakcentowane głębokim uskokiem fragmentu elewacji, który dodatkowo kształtuje przestrzeń placu przed wejściem, osłoniętego obszernym nadwieszeniem fragmentu budynku. Plac ten stanowi również funkcjonalne przedłużenie hallu głównego budynku, który zlokalizowano za przeszkloną elewacją wzdłuż ul. Słodczyka. Umieszczona za elewacją klatka schodowa oraz kolejne kondygnacje schodów dają możliwość efektownych wglądów na zieleń parkową wzdłuż równoległego cieku wodnego. Od tej strony na najwyższej kondygnacji zlokalizowano również taras widokowy dostępny z hallu głównego za pomocą klatki schodowej oraz windy widokowej.
Przewiduje się całkowitą modernizację nawierzchni chodników, które będą bezpośrednio łączyć się z nawierzchnią placu przed wejściem głównym.
Wjazd do garażu podziemnego zlokalizowano z ulicy Słodczyka, wzdłuż zachodniej elewacji, równolegle do niej wzdłuż granicy działki. Od tej strony wzdłuż ul. Słodczyka zlokalizowane są istniejące miejsca parkingowe.
Podjazd techniczny zlokalizowano z ulicy Jagiellońskiej wzdłuż południowej elewacji budynku, zakładając, iż ze względu na czas funkcjonowania oraz rzadkość dostaw nie ma konfliktu w użytkowaniu tej strefy. Wyposażono go w rampę umożliwiającą rozładunek przywożonych wielkogabarytowych dekoracji, zaopatrzenie magazynów muzeum i biblioteki, a także okazjonalną obsługę medialną odbywających się tu imprez.
Oprócz głównego wejścia dla publiczności dostępnego z placu, do obiektu prowadzą dwa dodatkowe wejścia pełniące funkcje wyjść ewakuacyjnych oraz wejść dla pracowników poszczególnych części obiektu.
Zgodnie z przyjętymi założeniami i w nawiązaniu do inspiracji formalnych, gabaryt budynku tworzy graniasta bryła obudowująca przestrzeń budynku niemal do granicy obszaru inwestycji.
Szklana ściana osłonowa obudowuje „bryły” poszczególnych części funkcjonalnych „wstawionych” do wnętrza.
 
< poprzedni projektnastępny projekt >