Skocz do treściSkocz do menu

ADAPTACJA MAGAZYNU PORTU SOLNEGO NA SIEDZIBĘ BIURA FESTIWALOWEGO UMK, Kraków


Opis inwestycji

Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest w dzielnicy Podgórze w obszarze Zabłocie. Od średniowiecza istniał tam port solny, gdzie ładowano na statki sól kamienną z Wieliczki. Projekt przebudowy i rozbudowy istniejącego zabytkowego budynku opierał się na paru podstawowych założeniach; rewitalizacji dawnego magazynu z korektą bryły i elewacji w celu adaptacji do nowej funkcji, kształtowania zmian z założeniem utrzymania magazynu solnego jako podstawowego elementu zagospodarowania przestrzennego podlegającego ochronie względnej oraz utrzymanie niskiego gabarytu obiektów (dopuszczalne 18,5 m) dla ochrony panoramy miasta oraz widoku na starą część zabudowy miejskiej Starego Podgórza na tle wapiennych skał Krzemionek. W zagospodarowaniu nacisk położony był na zmaksymalizowanie powierzchni zielonych, zapewnienie odpowiedniej ilości parkingów (zrealizowanych jako parkingi zielone) oraz dojazdów i ciągów pieszych.
Na obszarze działki zlokalizowane zostały elementy małej architektury, ciągi piesze i oświetlenie zewnętrzne (wg projektu opracowanego dla całego terenu).
Wszystkie interwencje miały na celu zapewnienie wysokiego standardu i jakości urbanistyczno-architektonicznej nowej, modernizowanej zabudowy korespondującej z historyczną tkanką.

Tagi projektu: Kraków, usługi kultury, budownictwo użyteczności publicznej

< poprzedni projektnastępny projekt >