Skocz do treściSkocz do menu

Centrum Kongresowe, Kraków


Opis inwestycji

Projekt konkursowy zgłoszony do konkursu międzynarodowego.
Wielofunkcyjny obiekt o funkcji kongresowo - koncertowej na ponad 2000 miejsc spełniającego wymagania międzynarodowych organizacji kongresowych oraz najwyższe standardy akustyki i mechaniki widowiskowe.
Budynek został zlokalizowany na działce sposób nienaruszający istniejącego układu ulic, które ulegną jedynie niewielkim korektom geometrii i profilu ze względu na konieczność realizacji nieco odmiennych funkcji i oczywiście gruntownej zmianie, jeśli chodzi o jakość nawierzchni.
Zgodnie z przyjętymi założeniami i w nawiązaniu do inspiracji formalnych gabaryt budynku tworzy masywna, odchylona od pionu ściana opisująca obłą formą przestrzeń budynku niemal po granicy obszaru inwestycji szczelnie izolując go od otoczenia. Forma ta zwieńczana jest rozległym tarasem, placem podniesionym na poziom 223 m n.p.m. czyli poziom tarasu bastionu wzgórza wawelskiego.
Umieszczenie rozległego punktu widokowego właśnie na tym poziomie dodatkowo podkreśla związek tej przestrzeni publicznej z unikalnym otoczeniem, pozostawiając poniżej wszystko, co przeszkadza w percepcji panoram.
Służy temu również samo ukształtowanie krawędzi tarasu uniemożliwiające wgląd na przedpole (rondo Grunwaldzkie) oraz część budynku wyniesiona ponad taras ze zlokalizowaną tu restauracją, przestrzenią wystawową oraz komunikacją stanowiącą „oparcie” izolujące od kontaktu wzrokowego z zabudową mieszkaniową Osiedla Podwawelskiego. Funkcję publiczną tarasu wzbogaca dodatkowo umieszczony tu otwarty amfiteatr. Taras dostępny jest za pomocą klatek schodowych z windami oraz z windy widokowej – przeszklonej, wyprowadzającej z parteru bezpośrednio na taras.
Nawiązując do inspiracji formalnych masywem Skałek Twardowskiego oraz masywem bastionu Wzgórza Wawelskiego można powiedzieć, że bryła budynku powstała poprzez wycięcie płaszczyzny stanowiącej poziom bastionu wzgórza wawelskiego z masywu przypominającego masyw skałek opisanego na działce neutralnie do otoczenia.
Puste wnętrze tak powstałej bryły, doświetlone od góry świetlikiem odcinającym powierzchnię tarasu do krawędzi ściany wypełnia funkcja wyraźnie podzielona na dwie strefy (wzdłuż osi wschód-zachód): strefę publiczności oraz strefę techniczno-usługową.
Główne wejście i podjazd do budynku zapewniono na osi fragmentu ulicy Konopnickiej, która po modernizacji może stać się piękną zadrzewioną aleją prowadzącą do Centrum i stanowić jego przedpole – plac przed wejściem. Wjazd do garażu podziemnego zlokalizowano na przedłużeniu ulicy Barskiej (po prawej stronie od wejścia głównego) wykorzystując istniejące rondo, po modernizacji i przebudowie, do organizacji ruchu w tym rejonie.
Oprócz głównego wejścia dla publiczności zlokalizowanego na przedłużeniu ul. Konopnickiej zapewniono dostęp do foyer od strony Ronda Grunwaldzkiego reprezentacyjnymi schodami (główne z myślą o publiczności przybywającej środkami komunikacji masowej) oraz od strony ul. Bułhaka, gdzie zapewniono dostęp również do zlokalizowanego w tej strefie oddziału banku.
W przestrzeni publiczności dominują bryły sal „wystawione do wnętrza”.
Ściana foyer (odcinająca od otoczenia) wykończona gigantycznym czarno-białym sgrafitto przedstawiającym historyczną panoramę miasta - znajdującego się w rzeczywistości na zewnątrz za barierą ściany.
Ten przewrotny zabieg podkreśla świadomą decyzję izolacji wnętrza od uciążliwego bezpośredniego otoczenia, zachęcając jednocześnie do percepcji panoramy miasta z poziomu tarasu równego poziomowi wzgórza wawelskiego.
We wnętrzu wizerunek panoramy można oglądać z balkonów tarasów i schodów wielopoziomowego foyer.
Widownie obu sal zaprojektowano tak, aby zapewnić jak najlepsze warunki widoczności dla maksymalnej ilości widzów (stąd łukowato ukształtowane rzędy i przewyżka 10 cm) oraz jak najlepsze warunki akustyczne - stąd skrócenie głębokości sal poprzez wprowadzenie balkonów.
Pod całym budynkiem zaprojektowano 3 kondygnacyjny garaż o łącznej ilości 363 miejsc wykorzystując wynikającą z warunków gruntowo-wodnych konieczność fundamentowania na głębokości około 12 m.
 

Tagi projektu: Kraków

< poprzedni projektnastępny projekt >