Skocz do treściSkocz do menu

CENTRUM MUZYKI I PARKU MIEJSKI W KRAKOWIE


Opis inwestycji

Główną przesłanką funkcjonalno-przestrzenną było takie rozmieszczenie funkcji, aby w ramach jednej bryły mogły niezależnie funkcjonować dwa kompleksy: kompleks Miejskiej Sali Koncertowej oraz kompleks Filharmonii Krakowskiej, zgodnie z oczekiwanym przez Organizatora podziałem 33% do 67% powierzchni.
Obie części funkcjonalne połączone są wspólną strefą wejściową z obszernym foyer dającym czytelny rozdział funkcji, wyposażonym w strefę szatniową, restauracyjną i taras widokowy.
Bryłę budynku ukształtowano zapewniając preferencję „otwarcia” obiektu w stronę południową - na Park i Bulwar Wiślany.
Budynek położony jest równolegle do drogi wewnętrznej, z której dostępny jest parking dla samochodów osobowych wzdłuż elewacji w pobliżu głównego wejścia do budynku oraz garaż podziemny dostępny poprzez 2 wjazdy. Zaprojektowano również 3 stanowiska postojowe dla autokarów.
Z drogi tej dostępne są również 2 podjazdy techniczne - osobno dla Miejskiej Sali Koncertowej oraz kompleksu Filharmonii.
Przy podjazdach przewidziano zewnętrzne miejsca parkingowe dla rowerów.
Wzdłuż północnej elewacji rozmieszczono wszystkie funkcje pomocnicze: garderoby, pomieszczenia biurowe, dodatkowo izolując przestrzeń sal oraz foyer od hałasu ulicy.
Foyer umieszczone od strony południowej tworzy przestrzeń niejako „wydzieloną” z przestrzeni Parku jedynie szklaną ścianą. Wrażenie to mają podkreślać umieszczone we wnętrzu drzewa.
W przestrzeni tej w czytelny sposób wyodrębnione są bryły trzech sal, a samo foyer rozgrywa się na trzech poziomach, dając możliwość percepcji Parku z różnych poziomów.
Foyer mające w założeniu funkcjonować jako przestrzeń wspólna, obsługująca zarówno część Miejskiej Sali Koncertowej, jak również Filharmonii, stanowi wielopoziomową przestrzeń połączoną wewnętrznymi obszernymi schodami.
Przestrzeń ta na parterze wyposażona jest w szatnie wraz z toaletami, część recepcyjno-informacyjną z kasami oraz sklep muzyczny, a także przestrzenie cateringowe przy obu salach. Z poziomu tego dostępne są obie sale oraz zespół sali multimedialnej ze studiem nagrań.
Z poziomu +1, oprócz obu głównych sal, dostępna jest także sala recitalowa, zespół dydaktyczno-konferencyjny oraz salonik VIP. Poziom ten zapewnia również dostępność publiczności do sal prób Capelli Cracoviensis i Sinfoniety Cracovia.. Z tego poziomu foyer dostępny jest również taras zewnętrzny otaczający budynek od strony wschodniej, południowej i zachodniej, który łączy się z systemem „ścieżek wśród koron drzew”, stanowiących element Parku Miejskiego.
Z trzeciego poziomu Foyer (poziom +2) dostępna będzie Sala Prób Chóru, balkony Sal Prób Sinfonietta Cracovia i Capelli Cracoviensis oraz obszerny zespół restauracyjny oraz taras widokowy dający możliwość organizacji restauracji-kawiarni plenerowej, a także dalekiego wglądu w kierunku Tatr poprzez dolinę Wisły.
Czwarty poziom budynku w części nad pomieszczeniami zapleczowymi Filharmonii i Miejskiej Sali Koncertowej przeznaczano na pomieszczenia techniczne (wentylacji, klimatyzacji, serwerowni) z podziałem dla poszczególnych części obiektu.
Z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych zaprojektowano 1 kondygnację podziemną, która mieści garaż dla 325 samochodów osobowych, w tym 4 miejsca postojowe dla niepełnosprawnych i 4 miejsca VIP, pomieszczenia techniczne obsługujące obie części budynku oraz zaplecza dla obsługi, szatni i pomieszczenia higieniczno-sanitarnego dla rowerzystów wraz z parkingiem rowerowym.
 
< poprzedni projektnastępny projekt >