Skocz do treściSkocz do menu

Muzeum II Wojny Światowej, Gdańsk


Opis inwestycji

Celem konkursu postawionym przez organizatorów jest „uzyskanie najlepszej pod względem urbanistycznym, architektonicznym, funkcjonalnym, estetycznym i eksploatacyjnym koncepcji architektonicznej budynku Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku wraz z koncepcją zagospodarowania terenu z uwzględnieniem charakteru i rangi miejsca oraz jego położenia oraz uzyskanie rekomendacji Sądu Konkursowego co do udzielenia zamówienia publicznego laureatowi konkursu”.
Zgodnie z przyjętymi założeniami ideowymi budynek muzeum tworzy pięć brył, których plany odtwarzają wiernie kształt dawnych kwartałów zabudowy istniejących tu do 1945 roku, zaś wysokość wynikająca głównie z potrzeb funkcjonalnych obiektu, umownie oddaje ich gabaryt. Przestrzeń powstająca miedzy bryłami, oddająca historyczny przebieg ulic, włączona jest w gabaryt obiektu poprzez jej przekrycie szklanym dachem. W ten sposób tworzy się sekwencja kontrastujących ze sobą zarówno gabarytem jak i ilością światła przestrzeni. 
Strefę wejściową zlokalizowano w północnej części budynku przy czym niektóre funkcje strefy wejściowej takie jak restauracja oraz klub rozciągają się w części budynku wzdłuż kanału Raduni ze względu na atrakcyjność położenia oraz możliwość niezależnego funkcjonowania. Możliwość taką zapewniono też innym częściom funkcjonalnym muzeum takim jak zespół dydaktyczny, administracyjny, biblioteka oraz hotel, które również umieszczono na czterech kondygnacjach w południowej części budynku położonej wzdłuż kanału Raduni . Ta lokalizacja posiada dodatkowy walor w postaci atrakcyjnego widoku na panoramę gdańskiej starówki.

Tagi projektu: usługi kultury

< poprzedni projektnastępny projekt >