Skocz do treściSkocz do menu

PLAN KOORDYNACYJNY ZAGOSPODAROWANIA OTOCZENIA LOTNISKA KRAKÓW-BALICE


Opis inwestycji

Celem opracowania było stworzenie studialnego dokumentu planistycznego, który pełnił by rolę inspirującą i koordynacyjną dla przyszłych opracowań planistycznych podejmowanych zarówno na poziomie lokalnym – tzn. trzech sąsiadujących gmin: Krakowa, Liszek i Zabierzowa, jak również na poziomie regionalnym. Opracowanie miało wskazywać kierunki zagospodarowania terenów portu lotniczego oraz otaczających go terenów w kontekście możliwych scenariuszy rozwoju lotniska. Przekształcenie tego obszaru rozważane w perspektywie najbliższych dwudziestu lat i projektowane z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju oraz maksymalnego ograniczenia konfliktów przestrzennych, funkcjonalnych i transportowych należało do najważniejszych wyzwań strategicznego planowania rozwoju Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego.
Opracowanie zawiera także rekomendację dla władz portu lotniczego, jak i władz samorządowych poszczególnych gmin i województwa Małopolskiego.

Tagi projektu: planowanie przestrzenne, urbanistyka

< poprzedni projekt